၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ စစ်ဆေးမည့်ရက် ထုတ်ပြန်

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ၁၁-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၁၉-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ ဖော်ပြပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။

စနစ်ဟောင်းမှ ကျန်ခဲ့သူများကို အခွင့်အရေးပေးသည့် အနေဖြင့် ၂၀၂၄ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ပြင်ပဖြေခွင့် ပြုထားသည်ဟုသိရသည်။

Visited 14 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *