ယခုလကုန်မှစ၍ YBS ကား အချို့ နံပါတ်အသစ် ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည်

၂၄ စက်တင်ဘာ၊၂၀၂၃

ယခု စက်တင်ဘာ လကုန် ၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် မှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြေးဆွဲနေသော YBS ယာဉ်လိုင်းအချို့ နံပါတ်အသစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

နံပါတ်အသစ်ဖြင့်ပြောင်းလဲပြေးဆွဲသော်လည်း ခရီးစဉ် လမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည် မဟုတ်ကြောင်း ၊ ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည့် ယာဉ် နံပါတ် ၁၅ မျိုး ဖြစ်ကြောင်း YRTC က သိရသည်။

လက်ရှိ ပြေးဆွဲနေသော YBS – 21 နံပါတ်မှ YBS -131 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS – 79 21 နံပါတ်မှ YBS -132 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS – 4 နံပါတ်မှ YBS -133 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊ YBS – 8 နံပါတ်မှ YBS -134 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS – 10 နံပါတ်မှ YBS -135 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS – 11 နံပါတ်မှ YBS -136 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS – 15 မှ YBS -137 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS – 17 နံပါတ်မှ YBS -138 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS – 29 နံပါတ်မှ YBS-139 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS – 39 နံပါတ်မှ YBS-140 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS-40(ညရပ်ကွက်) နံပါတ်မှ YBS -141 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS-40(PST) နံပါတ်မှ YBS 142 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS-40(သံဒင်း) နံပါတ်မှ YBS -143 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊YBS-59 နံပါတ်မှ YBS-144 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း၊ YBS-65 နံပါတ်မှ YBS-145 နံပါတ်သို့လည်းကောင်း ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Visited 496 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *