မႏၲ​ေလးမွာ လွ်ပ္​စစ္​ဓာတ္​အားသုံးစြဲျခင္​းမရွိတဲ့မီတာမ်ားနဲ႔​ေႂကြးက်န္​၄လအထက္​ရွိတဲ့ မီတာမ်ားကို အၿပီးျဖဳတ္​သိမ္​းမည္​

မႏၲ​ေလးၿမိဳ႕တြင္​း လွ်ပ္​စစ္​ဓာတ္​အားသုံးစြဲ​ေနတဲ့ ျပည္​သူမ်ားရဲ႕ ​ေနအိမ္​မ်ားမွာ လွ်ပ္​စစ္​ဓာတ္​အားသုံးစြဲျခင္​းမရွိတဲ့ မီတာမ်ားနဲ႔ေႂကြး က်န္​၄လအထက္​ရွိတဲ့ မီတာမ်ားကို အၿပီးျဖဳတ္​သိမ္​းသြားမယ္​လို႔ မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက အသိ​ေပးပန္​ၾကားခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ခဲ့ပါတယ္​။

အသိ​ေပးပန္​ၾကားခ်က္​မွာ

(က) ဓာတ္အားခေႂကြးက်န္ရွိ၍ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ထားၿပီးေသာ္လည္း (၃)လ အတြင္း ဓာတ္အားခေပးေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ ဓာတ္အားသုံးစြဲသူအေနျဖင့္ ဆက္လက္ဓာတ္အား သုံးစြဲခြင့္ျပဳရန္ မသင့္သျဖင့္ ဌာနမွတပ္ဆင္သုံးစြဲခြင့္ျပဳ ထားေသာ မီတာပုံးအားျဖဳတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ မီးသုံးစြဲသူမွ (၁)လအတြင္း ဓာတ္အားခ အေၾကေပးသြင္းလွ်င္ မီးဆက္ခ(ဒဏ္ေၾကး) ေပးေဆာင္ၿပီးမွသာ ၎မီတာ ျပန္လည္တပ္ဆင္ၿပီး ဓာတ္အားျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။

(ခ) ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမရွိေသာ အိမ္ပိတ္မီတာမ်ား၏မီးသုံးသူမ်ားမွ ဓာတ္အားသုံးစြဲ မႈမရွိသျဖင့္ “ဝ”ယူနစ္(၆)လဆက္တိုက္ မီတာဝန္ေဆာင္ခ ေႂကြးက်န္ ျဖစ္ေန ေသာ မီတာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္အားခေႂကြးက်န္ (၄)လႏွင့္အထက္ ရွိေသာ မီတာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အၿပီးျဖဳတ္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကို (၁၀-၉- ၂၀၂၃) ေန႕မွ စတင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး မီးသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ ဓာတ္အားသုံး စြဲလိုျခင္းမရွိဟု ယူဆသျဖင့္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈကို ရပ္စဲလိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) အပိုဒ္(ခ)ပါ မီးသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ ဓာတ္အားျပန္လည္သုံးစြဲလိုသည့္ အခ်ိန္ တြင္ မီတာအသစ္ေလွ်ာက္ထား ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္အားခေႂကြးက်န္အားလုံး ေပးသြင္းေစၿပီး မီတာအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာနသို႔ေပးသြင္း ရမည့္ေငြမ်ား ထပ္မံေပးသြင္း၍ (၃)လေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွသာ မီတာျပန္လည္ တပ္ဆင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *