မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို ဘဏ်စနစ်ဖြင့်စတင်ကျင့်သုံးမည်

မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို ဘဏ်စနစ်ဖြင့်၂၀၂၃ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ၁ ရက်နေ့ကစပြီး စတင်ကျင့်သုံးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ကဇွန်လ၂၃ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။

သတင်းထုတ်ပြန်မှုအပြည့်အစုံမှာ

၁။နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုကိစ္စရပ်များအား ဘဏ်စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ကနဦး အဆင့်အနေဖြင့် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ကုန် သွယ်ရေးတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။

၂။ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် ဘဏ်စနစ်ဖြင့် ဆောင် ရွက်ခြင်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် သွင်းကုန် ပစ္စည်းများတင်သွင်းမှုအတွက် တစ်ဖက် နိုင်ငံသို့ ပို့ကုန် တင်ပို့ခြင်းမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေ၊ အခြားဝင်ငွေများနှင့် ပြည်တွင်း ဘဏ်မှဖြစ်စေ ဝယ်ယူရရှိထားသောငွေ စာရင်းလက်ကျန်(ယွမ်ငွေ)ကို အသုံးပြုတင် သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ သွင်းကုန်တင် သွင်းသူများ အနေဖြင့် အဆိုပါရငွေများကို အသုံးပြုကာ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များမှတဆင့် သွင်းကုန်အတွက် ငွေပေး ချေမှု များကို ပေးချေဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။

မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုန်စည်တင်သွင်းမှု များအတွက် အောက်ပါအတိုင်း စိစစ်ခွင့်ပြု ပါမည်-

၄။(က) သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထား ရာတွင်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်မိမိ၏ ဘဏ် ငွေစာရင်းသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခြင်းမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေ(သို့မဟုတ်) အခြားဝင်ငွေဝင် ရောက် ကြောင်း (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းဘဏ်မှ ဝယ်ယူထားကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်မှ ထုတ်ပေးသည့်အထောက်အထား (Credit Advice)နှင့် ဘဏ်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း (Bank Statement)မူရင်းတို့ကို ပူးတွဲကာ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက် ထား ရမည်။

(ခ) ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် သွင်း ကုန်တင်သွင်းလိုသည့် ကုမ္ပဏီက တင်ပြ လာသော ပို့ကုန်မှရရှိသည့်ဝင်ငွေ(သို့မ ဟုတ်) အခြားဝင်ငွေဝင်ရောက်မှု (သို့မ ဟုတ်) ပြည်တွင်း ဘဏ်မှ ဝယ်ယူထားမှု ပမာဏကို စိစစ်၍ ဘဏ်ငွေစာရင်းလက် ကျန်ပမာဏထက် မကျော်လွန်ဘဲ သွင်း ကုန်လိုင်စင်ကို ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိကာလအတွင်း လျှောက် ထားပြီးဖြစ်သည့် သွင်းကုန်လိုင် စင်လျှောက်ထားမှုများအကျုံးဝင်ခြင်းမရှိပါ။ အဆိုပါနေ့ရက်မတိုင်မီ ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်သည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်များဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်မတိုင်မီ ပြီးပြတ်အောင် တင်သွင်းကြရန်နှင့် အဆိုပါသတ်မှတ် ကာလအတွင်း တင်သွင်းနိုင်ခြင်း မရှိပါက သွင်းကုန်လိုင်စင်ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ထိုသို့ တင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် ပို့ကုန်မှ ရရှိသည့်ဝင်ငွေနှင့် အခြားဝင်ငွေ ဝင် ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း ဝင်ရောက်သည့် ဝင်ငွေကိုသာ အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။ မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး တွင် ပို့ကုန်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီသည် ရရှိသည့်ပို့ကုန် ဝင်ငွေကို မိမိကိုယ်တိုင် သွင်းကုန်တင်သွင်းခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ အခြား ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုသို့ လွှဲပြောင်းပေး၍ သွင်း ကုန်တင်သွင်းခြင်းကိုဖြစ်စေ ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။ အဆိုပါပို့ကုန်မှရရှိသည့် ဝင် ငွေကို အသုံးပြု၍သွင်းကုန်ပစ္စည်းတင် သွင်း ရာတွင် မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးစခန်းတစ်ခုခုမှ အခြားတစ်ခုခု သို့လွှဲပြောင်းသုံးစွဲနိုင်သည် ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *