မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်ထား တဲ့ ညွန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာမှုမရှိလို့နိုင်ငံခြား ငွေများ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့် လိုင်စင် ရုတ်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ကုမ္ပဏီများ စာရင်း

Visited 46 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *