နစကအနေနဲ့ နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့က ကာလုံအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့တယ်လို့ ကနဦး စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *