ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်မည့်မြန်မာများ OWIC ကဒ် မပါဘဲ ဝင်ရောက်ခွင့် လုံးဝ မရတော့ ဟုဆို

ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့် မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများအနေဖြင့် OWIC ကဒ် မပါဘဲ ဝင်ရောက်ခွင့် လုံးဝ မရတော့ ကြောင်းသိရသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းပြန်ဝင်ရာတွင် Smart Card ဟုခေါ်သော OWIC ကဒ် မရှိပါကထိုင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းသိရသည်။

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *